Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ludność

Gminę Kietrz zamieszkuje obecnie 9766 osób.

Liczba mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

 

Pobyt stały

Pobyt czasowy

Kietrz

5293

99

Chróścielów

252

1

Dzierżysław

559

8

Gniewkowice

54

0

Kolonia Zachód

61

1

Kozłówki

154

3

Lubotyń

341

2

Ludmierzyce

98

15

Nasiedle

294

3

Nowa Cerekwia

690

7

Nowy Dwór

26

0

Pilszcz

613

5

Rogożany

166

1

Rozumice

319

3

Ściborzyce Wielkie

376

5

Wojnowice

470

3

RAZEM

9766

156

 

Źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu.

Zamieszczone dane zgodne są ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku.