Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)

DOCXKlauzula informacyjna.docx (30,74KB)
DOCXZawiadomienie o zawarciu umowy.docx (21,88KB)
DOCXOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.docx (22,82KB)
PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (146,26KB)
DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc (58,50KB)