Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe

Brak opisu obrazka


 

 

Urząd Miejski w Kietrzu

 

ul. 3 Maja 1

48-130 Kietrz

 

NIP: 748-101-69-74

REGON: 000530324

 

e-mail: sekretariat@kietrz.pl        Skrytka ePUAP: /n8968kcnhq/SkrytkaESP                       

 

Numery telefonów:                           Fax:                                                                Dane do fakturowania:

  • (+48) 77/ 485 43 56                 (+48) 77/ 485 43 59                                          Gmina Kietrz
  • (+48) 77/ 485 43 57                                                                                                ul. 3 Maja 1
  • (+48) 77/ 485 43 58                                                                                               48-130 Kietrz
  • (+48) 77/ 485 45 04                                                                                               NIP 748-151-86-29                                                                                                                                                                                                                             REGON 531412898   

 

Facebook: www.facebook.com/miastoigminakietrz                                                       

 

Kierownictwo Urzędu:

 

Burmistrz Kietrza
Dorota Przysiężna- Bator

 

Zastępca Burmistrza Kietrza
Wojciech Błajda

 

Sekretarz Gminy
Aneta Kopeczek

 

 

Skarbnik Gminy
Beata Trzcińska

 

 

Urząd Miejski w Kietrzu pracuje:

Poniedziałek - 7:30 - 17:00

Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa - 7:30 - 15:30

Czwartek - 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 14:00

Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy urzędu.

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Kietrzu pracuje:

Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 13:00

 

 

W 2024 roku Urząd Miejski w Kietrzu będzie nieczynny:

2 maja 2024  - czwartek

31 maja 2024 - piątek

16 sierpnia 2024 - piątek

27 grudnia 2024  – piątek

 

 

W 2024r. Urząd Miejski w Kietrzu pracuje w soboty:

2 marca 2024 r *. – 8.00-14.00

21 września 2024 r.* – 8.00 – 14.00

19 października 2024 r.* – 8.00-14.00

 

*Kasa Urzędu Miejskiego w Kietrzu będzie nieczynna.

 

Wpłat z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od środków transportowych), a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w pierwszej kolejności na rachunki indywidualne zamieszczone na decyzjach lub pismach urzędowych.

Informujemy o możliwości dokonania wszelkich wpłat na konto Gminy Kietrz bezpośrednio
w oddziale Banku Spółdzielczego Racibórz o/Kietrz bez dodatkowej opłaty.

 Numery rachunków ogólnych Gminy Kietrz, prowadzonych przez Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz:

 

  • 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005 (rachunek dochodów podatkowych oraz pozostałych dochodów Gminy),
  • 95 8475 1016 2006 3600 4011 0025 (rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

Informacja dla osób dokonujących przelewów z zagranicy:

Osoby przebywające poza granicami państwa mogą dokonywać przelewów opłat należnych JST, wpisując każdorazowo numer właściwego konta wraz z numerem SWIFT i IBAN:

Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz

SWIFT: POLU-PLPR

IBAN: PL 22 8475 1016 2002 0000 4011 0005 (dochody podatkowe i pozostałe dochody Gminy)

IBAN: PL 95 8475 1016 2006 3600 4011 0025 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś niepełnosprawnym ruchowo mieszkańcem Gminy Kietrz, potrzebujesz załatwić osobiście sprawę w Urzędzie Miejskim w Kietrzu zgłoś ten fakt telefonicznie pod numerem telefonu 77 485 43 56 lub elektroniczne na podany e-mail sekretariat@kietrz.pl 
- pracownik urzędu odwiedzi Cię w Twoim miejscu zamieszkania.

Wystarczy podać: rodzaj sprawy do załatwienia, numer telefonu lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin wraz z godziną kiedy możemy Cię odwiedzić.