Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx (14,63KB)
PDFWniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.pdf (278,97KB)
PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.pdf (120,17KB)
DOCXOświadczenie w sprawie zmiany danych zawartych w deklaracji.docx (12,14KB)

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (67,00KB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - FAQ | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (234,41KB)
PDFDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (259,29KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (49,50KB)