Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla podatników

Uwaga - wzrost kosztów postępowania windykacyjnego!

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ważnymi dla wszystkich Podatników, związanymi z nowelizacją Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szanowni Państwo!

20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa nakłada na Organ Podatkowy, którym w naszym przypadku jest Burmistrz Kietrza, nowe obowiązki.

W tym miejscu pragniemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców - podatników podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) oraz podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowo działania te obejmują wysyłanie upomnień. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań, gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji (windykacji należności) do właściwych urzędów skarbowych.

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku – dodatkowych kosztów:

  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł,
  • jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł.

Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł. Możliwe jest łączenie zaległości ale tylko za dany rok podatkowy.

Ponadto osoba, która nie zapłaci podatku bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie
w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych uzyskacie Państwo  telefonicznie pod numerami: 77 4854356 wew. 23.

                                                                                             

Referat Finansowo - Podatkowy