Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie Kryzysowe

Urząd Miejski w Kietrzu, czynnie współdziała z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolu oraz z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głubczycach (szkolenia oraz opracowywanie i zatwierdzanie planów Z.K, O.C, Powodziowego i innych.

W celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007r. nr.89 poz. 590) Burmistrz Miasta zapewnia na obszarze gminy realizacje zadań wynikających z art. 20 pkt1, 2, 2a i może utworzyć w sytuacjach szczególnych Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego.

W razie wystąpienia jakiegoś zagrożenia lub zdarzenia typu:

- pożary,

- wypadki,

- podtopienia,

- brak prądu,

- brak wody,

- brak gazu,

- wykrycia gniazd szerszeni i os,

- wykrycia rośliny barszcz Sosnowskiego,

należy dzwonić na numery telefonów:

Komisariat Policji w Kietrzu 

- tel. 47 862 23 02 – w godzinach pracy

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji

- tel. 47 862 22 03 – poza godzinami pracy Komisariatu Policji w Kietrzu

 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach

- tel. 77/ 471 08 50 i 51, 77/ 485 20 71
 

Urząd Miejski w Kietrzu podaje numery alarmowe:

112 - numer alarmowy

984 - Pogotowie Rzeczne,

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie,

991 - Pogotowie Energetyczne,

992 - Pogotowie Gazowe,

993 - Pogotowie Ciepłownicze,

994 - Pogotowie Wodociągowe,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe

W innych sprawach np. /wałęsające się bezdomne psy, koty/

 tel. w UM Kietrz 485 43 56 wew. 22 lub 34  - w godzinach pracy urzędu poza godzinami urzędowania Komisariat Policji w Kietrzu.