Projekty UE

Rozwijanie współpracy miasta Bilovec i Gminy Kietrz z okazji jubileuszu powstania Jednostek OSP

  • 05-05-2017
Cele projektu: m.in. rozwój i pogłębienie współpracy miedzy miastami partnerskimi Kietrz i Bilovec oraz pomiędzy jednostkami OSP poprzez realizację czterech działań projektowych z okazji rocznicy 150-lecia założenia OSP Bilovec i 130-lecia założenia OSP Kietrz, udokumentowanie historii jednostek OSP, wspólne techniczne przygotowanie członków jednostek OSP wraz z wymianą praktycznych doświadczeń w różnych obszarach działań interwencyjnych.
 
Grupa docelowa: społeczność strażacka, społeczeństwo we wszystkich grupach wiekowych, przedstawiciele samorządów
 
Okres realizacji projektu: luty – grudzień 2017 r.
 
Harmonogram wybranych działań projektu:
- 07.05.2017 r., Dzierżysław - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodych strażaków
- 08.07.2017 r. Bilovec – Brama Morawska 2017
- 23.09.2017 r., Bilovec - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodych strażaków
- 30.09.2017 r., Dzierzysław - szkolenie jednostek OSP
- 07.10.2017 r., Bilovec - szkolenie jednostek OSP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją