Aktualności

Obowiązkowa deratyzacja

  • 13-03-2018
Ilustracja do informacji: Obowiązkowa deratyzacja
Przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek deratyzacji:
  • w okresie wiosennym: od 01 marca do 31 marca,
  • w okresie jesiennym: od 01 listopada do 30 listopada.
Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczeniu piwniczne, strychy, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, magazyny i zabudowane miejsca na pojemniki, kontenery służące do gromadzenia odpadów  oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Środki do deratyzacji  należy stosować w sposób zgodny z załączonymi instrukcjami, wykładać w miejscach mało uczęszczanych i trudno dostępnych dla ludzi i zwierząt domowych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są powiadomić mieszkańców i innych użytkowników nieruchomości o terminie przeprowadzenia deratyzacji oraz zamieszczenie informacji ostrzegawczych o możliwości zatrucia
 
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Melioracji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją