Aktualności

Przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

  • 12-02-2018
Ilustracja do informacji: Przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10
 
Opolski Urząd Wojewódzki
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
Alarm I stopnia
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
o przekroczeniu poziomu informowania pyłu
zawieszonego PM 10
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 1/PI/2018 z dnia 11.02.2018 r. informuje, iż w dniu 10.02.2018 r. w strefie opolskiej
(m. Kędzierzyn Koźle i m. Zdzieszowice)
 
wystąpiło przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.
 
Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM 10 (tj.200μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.
 
Przyczyną złej jakości powietrza jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych.
 
Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie Działań Krótkoterminowych:
  1. Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na stężenia pyłu zawieszonego PM10.
 
  1. Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10
  2. Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń.
 
Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zwiększa ilość przypadków chronicznego
kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płucnej, astmy oskrzelowej i
innych schorzeń.
Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.
 
W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.
 
Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to:
  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności
połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu;
  • osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu
oddechowego, mające trudności z oddychaniem, powinny ograniczyć przebywanie na powietrzu.
 
Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją