Aktualności

Projekt statutu Gminnej Rady Seniorów.

  • 12-01-2018
Ilustracja do informacji: Projekt statutu Gminnej Rady Seniorów.
Do publicznej wiadomości przekazuje się projekt statutu Gminnej Rady Seniorów. Istnieje możliwość przekazywania propozycji ewentualnych zmian w terminie 7 dni od daty opublikowania projektu statutu w formie papierowej (liczy się data wpływu do Urzędu) do Referatu Organzacyjno-Prawnego, pok. 10.*
 
 
 
* Zaproponowane korekty stanowić będą jedynie sugestię zmian, bez konieczności ich wprowadzenia.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki