Aktualności

90. rocznica obecności Sióstr FMM w Kietrzu

  • 08-01-2018
Ilustracja do informacji: 90. rocznica obecności Sióstr FMM w Kietrzu
W sobotę 6 stycznia 2018 roku obchodziliśmy święto Trzech Króli. W naszym mieście to wydarzenie szczególne. Na ulicy Raciborskiej stoi bowiem kościół pod ich wezwaniem. W tym roku okazja do świętowania była podwójna, ponieważ Siostry ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi obchodzą właśnie 90. rocznicę swojej obecności na ziemi kietrzańskiej. Z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza Święta, której przewodniczył JE ks. bp. Paweł Stobrawa. We Mszy Świętej uczestniczył także Burmistrz Kietrza Krzysztof Łobos.
Uroczystości rozpoczęły się od wystąpienia Siostry Elżbiety Grzelińskiej, która przypomniała rys historyczny obecności sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kietrzu.
- 13 stycznia 1928 roku nasze siostry po raz pierwszy przybyły do Kietrza. Stało się to dzięki prałatowi Józefowi Nathanowi. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli w połowie lipca tego roku wmurowano w tym miejscu kamień węgielny pod budowę nowej świątyni - mówiła.
Dzięki pojawieniu się Sióstr na ulicy Raciborskiej, Mieszkańcy Kietrza mieli ułatwiony dostęp do sakramentów, a także do katechizacji najmłodszego pokolenia.
- Siostry przygotowywały do sakramentów, prowadziły także przedszkole - zaznaczała siostra Elżbieta.
Jednak obecność Franciszkanek w Kietrzu nie zawsze była mile widziana. Tak było chociażby w roku 1945, gdy nastąpiły prześladowania.
- To był prawdziwy Wielki Tydzień dla wszystkich Mieszkańców Kietrza. W piwnicach klasztoru chroniło się wtedy przed armią radziecką około 400 ludzi - mówiła s. Elżbieta.
1 kwietnia 1945 roku z rąk żołnierza rosyjskiego zginęła siostra Maria Gabrielis, która stanęła w obronie młodszych sióstr.
- Ofiara jej życia sprawiła, że reszta sióstr została ocalona - dodała siostra Elżbieta.
Po słowie wstępnym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył JE ks. bp. Paweł Stobrawa. W homilii nawiązywał do święta Trzech Króli wskazując także na przykład życia sióstr, które przez lata towarzyszyły Mieszkańcom Kietrza wypraszając dla nich wiele łask.
Na zakończenie uroczystości krótkie przemówienie wygłosił Burmistrz Kietrza Krzysztof Łobos.
- Dziękuję siostrom za obecność na kietrzańskiej ziemi oraz za niesienie pomocy i miłości tym najbardziej potrzebującym - mówił.
 
W liście gratulacyjnym skierowanym do wszystkich sióstr Franciszkanek pracujących w Kietrzu Burmistrz napisał:
 
"(...) Dziś dziękujemy Czcigodnym Siostrom za wszystkie lata obecności, pracy i posługi w naszym mieście. Jesteśmy wdzięczni za przykład cichej i ofiarnej służby bliźniemu, który każdego dnia przynagla nas do pomocy drugiemu człowiekowi. Z okazji 90. rocznicy pobytu Sióstr na ziemi kietrzańskiej proszę przyjąć najepsze życzenia na kolejne lata pracy i posługi. Życzę obfitości błogosławieństwa Bożego i wszelekiego dobra okazywanego przez ludzi."
 
Na zakończenie, z okazji pięknej rocznicy Burmistrz Krzysztof Łobos wręczył Siostrze Elżbiecie Grzelińskiej figurę świętego Józefa.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją