Aktualności

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  • 08-08-2017
Ilustracja do informacji: Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Urząd Miejski w Kietrzu informuje, że w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego. 
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (po okazaniu oryginałów faktur pracownikowi celem ich potwierdzenia) wraz z pisemnym zestawieniem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr zakupionego oleju w 2017 r. wynosi 1,00 zł, w związku z tym limit zwrotu za 1 ha użytków rolnych wynosić będzie 86,00 zł.
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w  terminie 1 – 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku (lub gotówką w kasie urzędu).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki