Aktualności

Zmiany w Prawie budowlanym – spotkania informacyjne w gminach

Ilustracja do informacji: Zmiany w Prawie budowlanym – spotkania informacyjne w gminach
Począwszy od czerwca bieżącego roku pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach pełnią regularne dyżury konsultacyjne w zakresie spraw objętych Prawem budowlanym w siedzibach gmin, w ramach których odpowiadają na pytania i wątpliwości. M
Można również otrzymać stosowne wnioski i uzyskać informację o właściwym ich wypełnieniu oraz o koniecznych załącznikach. Konsultacje są szczególnie istotne z powodu kluczowych zmian w przepisach Prawa budowlanego, które weszły w życie 28 czerwca 2015 r. Dyżurujący pracownicy, w miarę możliwości, wyjaśnią wątpliwości i omówią ewentualne problemy
z właściwą interpretacją przepisów.
Terminy dyżurów:
 1. Gmina Baborów – każda ostatnia środa miesiąca, sala konferencyjna na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie;
 2. Gmina Branice – każdy ostatni wtorek miesiąca, sala konferencyjna nr 12 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Branicach;
 3. Gmina Kietrz – każdy ostatni czwartek miesiąca, mała sala konferencyjna nr 31 na piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
Kilka istotnych zmian:
 • zniesienie konieczności uzyskiwania zapewnień i warunków technicznych dostawy mediów do budynku;
 • zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (należy dokonać zgłoszenia)  dla: budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany; przebudowy budynku jak wyżej, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania; budowy sieci elektroenergetycznych (do 1 kV), wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych – pozostaje konieczność wykonania projektu budowlanego;
 • zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (należy dokonać zgłoszenia) dla: zbiorników bezodpływowych o pojemności 10 m3 (szamba); zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan, przydomowych ganków, oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2 – z ograniczeniem do dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej (okresowy wypoczynek) o powierzchni zabudowy do 35 m2 – z ograniczeniem do jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz konieczności dokonania zgłoszenia dla: wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 – dla działek zabudowanych lub przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – z ograniczeniem do dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki; pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; ocieplenie budynków o wysokości do 12 m; wewnętrznych instalacji (z wyjątkiem gazowej).
Niezbędne informacje udzielą pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury pod numerem telefonu: 77 405 36 75 i 77 405 36 76.

Uczniowie Zespołu Szkół od września czekają na... wakacje

Ilustracja do informacji: Uczniowie Zespołu Szkół od września czekają na... wakacje
1 września kończą się wakacje i zaczyna kolejny rok szkolny. W kietrzańskim Zespole Szkół na uroczystym apelu dyrektorka Anna Ludwikowska-Wierzchowiec przywitała uczniów i nauczycieli oraz odczytała list z życzeniami owocnej pracy i sukcesów podpisany przez burmistrzów.
 
 • 01-09-2015
czytaj dalej

Do szkoły marsz!

Ilustracja do informacji: Do szkoły marsz!
1 września uczniowie wracają do szkoły po dwumiesięcznym odpoczynku. Nerwy, stres, ale też radość towarzyszą wszystkim, szczególnie pierwszoklasistom wyposażonym przez rodziców w pokaźne tuby pełne słodyczy.
 • 01-09-2015
czytaj dalej

Najlepsze życzenia na nowy rok szkolny!

Ilustracja do informacji: Najlepsze życzenia na nowy rok szkolny!
Z okazji nowego roku szkolnego życzenia powodzenia i wytrwałości dla wszystkich, którzy dziś powiedzą WITAJ SZKOŁO!

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Ilustracja do informacji: MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 3 września 2015 r. (czwartek) w godzinach
9:00 – 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15.
 
 • 27-08-2015
czytaj dalej

12 września Dożynki Gminne 2015 w Wojnowicach!

Ilustracja do informacji: 12 września Dożynki Gminne 2015 w Wojnowicach!
12 września 2015 roku gmina Kietrz organizuje kolejne Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się na terenie sołectwa Wojnowice, leżącego między Nową Cerekwią a Włodzieninem. W programie dożynek, rozpoczynających się o godzinie 11:30 wymarszem korowodu dożynkowego, przewidziano wiele atrakcji: widowiskowa gala dożynkowa, uroczysta msza święta, występy artystyczne, dzieje Wojnowic na tle wydarzeń historycznych ujęte w wydaniu książkowym, a oprócz tego potężna dawka dobrego humoru w wykonaniu kabaretu Weźrzesz i muzyczna gwiazda - zespół TABU - to tylko niektóre z nich. Zapraszamy wszystkich na wspaniałą zabawę do Wojnowic!
 • 27-08-2015
czytaj dalej

Konkurs FIO

Konkurs FIO

Ilustracja do informacji: Konkurs FIO
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już wkrótce ogłosi konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
 
Cele szczegółowe:
 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
 4. Wzmocnienie potencjału III sektora.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są:
 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielnie socjalne;
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
Uprawnione do aplikowania podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).
 
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 i 4 planowane jest na 1 września 2015.
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 planowane jest na grudzień 2015 r.
Planowany termin naboru ofert to 21 dni.
 
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz aktualizacje znajdują się na stronie http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3851.html

Air show nad Pilszczem! Weekend pod znakiem modeli latających

Ilustracja do informacji: Air show nad Pilszczem! Weekend pod znakiem modeli latających
W ostatni weekend gmina Kietrz gościła Międzynarodowe Zawody Modeli Swobodnie Latających, których posiadacze zjechali do Pilszcza, by walczyć o Puchar Świata Federacji Lotniczej FAI.
 • 24-08-2015
czytaj dalej

Ogłoszenie!

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie!
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016  są przyjmowane od dnia 1 września.
 • 21-08-2015
czytaj dalej

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych

Ilustracja do informacji: Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku
 
Art. 26 ust. 2a Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.
 
Ust. 3 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres  zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrzesnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujacych za miesiąc listopad nastepuje do dnia 30 listopada.
 
Ust. 4 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres  zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujacych za miesiąc listopad nastepuje do dnia 31 grudnia. 
 
 • 21-08-2015
czytaj dalej
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.