Aktualności

Szkolenie z dopłat bezpośrednich

Ilustracja do informacji: Szkolenie z dopłat bezpośrednich
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Głubczycach zaprasza wszystkich rolników na szkolenie z zakresu dopłat bezpośrednich – kampania 2019.
 • 14-03-2019
czytaj dalej

PRZYJMOWANIE STRON

Ilustracja do informacji: PRZYJMOWANIE STRON
Informujemy, że w dniu 18.03.2019 r. strony przyjmować będzie               
Pan Leszek Wilk- Sekretarz Gminy.
 • 12-03-2019
czytaj dalej

Przedłużono termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Ilustracja do informacji: Przedłużono termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Uwaga producenci rolni!
 
Przedłużono termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Burmistrz Kietrza informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 6 marca 2019 r., przedłużono w br. o jeden miesiąc termin składania wniosków. Ponadto zaktualizowany został katalog kodów CN oleju napędowego, od którego przysługuje zwrot podatku: CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00.
 
Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego
w Kietrzu wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (nowy wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r.).

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (po okazaniu oryginałów faktur pracownikowi celem ich potwierdzenia) wraz z pisemnym zestawieniem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 
3. Do wniosku należy dołączyć dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2018 r. (informację składają tylko ci producenci rolni, którzy zajmują się hodowlą bydła na terenie Gminy Kietrz).
 
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w  terminie 1 kwietnia – 31 maja 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku (lub gotówką w kasie urzędu).
 • 11-03-2019
czytaj dalej

Przetarg nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 2059/1 w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Przetarg nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 2059/1 w Kietrzu
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 2059/1, położonej w Kietrzu przy ul. Długiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz
 • 07-03-2019
czytaj dalej

Przetarg działki (nr 93) w Kozłówkach

Ilustracja do informacji: Przetarg działki (nr 93) w Kozłówkach
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 93 położonej w Kozłówkach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
 • 07-03-2019
czytaj dalej

Przetarg działki (nr 560/2) w Ściborzycach Wielkich

Ilustracja do informacji: Przetarg działki (nr 560/2) w Ściborzycach Wielkich
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 560/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
 • 07-03-2019
czytaj dalej

Przetarg działki (nr 559/2) w Ściborzycach Wielkich

Ilustracja do informacji: Przetarg działki (nr 559/2) w Ściborzycach Wielkich
Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz
 • 07-03-2019
czytaj dalej

Przetarg działki (nr 339/2) w Wojnowicach

Ilustracja do informacji: Przetarg działki (nr 339/2) w Wojnowicach
Trzeci publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
 • 07-03-2019
czytaj dalej

Dzikie wysypiska usunięte

Ilustracja do informacji: Dzikie wysypiska usunięte
Usunęliśmy trzy dzikie wysypiska odpadów zielonych, które pojawiły się na terenie naszego miasta. Pierwsze z nich znajdowało się na ulicy Sportowej, drugie na ulicy Reja, trzecie zaś na parkingu przy Poczcie.
 • 06-03-2019
czytaj dalej

Zarządzenie nr 27 - zmiana daty wyborów

Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 27 - zmiana daty wyborów
Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Pani Burmistrz w sprawie zmiany daty wyborów w niektórych sołectwach.
 • 06-03-2019
czytaj dalej
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.