Aktualności

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów
Informacja dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się właścicielami tych gruntów.
 
 • 17-01-2019
czytaj dalej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla NGO na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego

Ilustracja do informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla NGO na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla NGO na realizację zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
 
Łączna kwota w ramach konkursu: 100 000,00 zł.
Maksymalna dotacja na realizację jednego zadania do 10 000,00 zł.
Termin składania ofert: do 8 marca 2019 r.

Szczegóły tutaj
 • 04-02-2019
czytaj dalej

Szukamy nowego domu dla dwóch psiaków

Ilustracja do informacji: Szukamy nowego domu dla dwóch psiaków
Szukamy nowego domu dla dwóch psiaków.
 
Psy aktualnie należą do starszej Pani zamieszkującej w Kietrzu lecz z uwagi na podeszły wiek oraz pogarszający się stan zdrowia opieka nad czworonogami jest coraz bardziej utrudniona.
Jeden z psów to pięcioletni mieszaniec, natomiast drugi to pięcioletnia suczka razy „Rodezja”.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. Dziękujemy.
 
 • 31-01-2019
czytaj dalej

Zarządzenie 18/2019 Burmistrza Kietrza z dnia 30 stycznia 2019 r.

Ilustracja do informacji: Zarządzenie 18/2019 Burmistrza Kietrza z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru na młodszego referenta ds. inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
 • 30-01-2019
czytaj dalej

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów
Informacja dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się właścicielami tych gruntów.
 
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi przekształca się w prawo własności tych gruntów.
 
Burmistrz Kietrza na podstawie obowiązującej ustawy zobowiązany jest do wydania zaświadczenia z urzędu (nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia) albo na wniosek właściciela (w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku) albo na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku) potwierdzającego przekształcenie oraz informacji o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej. Za wydanie zaświadczania na wniosek właściciela pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł.
 
Zaświadczenie stanowi podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków prawa własności gruntów oraz stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela tj. Gminy Kietrz opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.
 
Opłata jest wnoszona w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.
Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
 
Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Kietrz na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej, Gmina Kietrz  wyda zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załączy do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenie o opłatę.
 
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobrana zostanie opłata stała w wysokości:
- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
- 75,00 zł w pozostałych przypadkach.
 
Szczegółowy tryb i zasady postępowania w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów określa powołana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz.U. z 2018 poz. 1716 z późn.zm./
Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz w pok. nr 9 i telefonicznie pod nr 77 485 43 56 do 58 wew. 24 oraz pod adresem mail: nieruchomosci~@~kietrz~.~pl
 
Druki wniosków:
- zgłoszenie wniesienia jednorazowej opłaty
- wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (opłata 50,00 zł)
dostępne są w siedzibie wskazanego Urzędu /Punkt Obsługi Klienta, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju pok. nr 9/ oraz zamieszczone są na stronie Gminy Kietrz www.kietrz.pl w zakładce Aktualności.
 • 25-01-2019
czytaj dalej

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Kietrza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2019

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Kietrza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru do komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2019
Więcej w BIP.
 • 29-01-2019
czytaj dalej

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Kietrza z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Kietrza z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Więcej w BIP.
 • 29-01-2019
czytaj dalej

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Kietrza z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Kietrza z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Więcej w BIP.
 • 29-01-2019
czytaj dalej

Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Ilustracja do informacji: Nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej
Ogłoszenie nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, oraz zgodnie z przedsięwzięciem  II.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru dla operacji podlegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
Więcej informacji pod tym linkiem.
 • 29-01-2019
czytaj dalej

FERIE 2019!

Ilustracja do informacji: FERIE 2019!
Zapraszamy serdecznie na Krytą Pływalnię Hydrosfera w Kietrzu od dnia 28 stycznia do 10 lutego 2019r od godziny 9.00 do 21.00 w niedziele od 11.00 do 21.00. 
Na czas trwania ferii bilet wstępu dla dzieci i młodzieży dwie godziny w cenie jednej! Bilet obejmuje dzieci oraz młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich. 
Promocja dotyczy wejść indywidualnych a grupy zorganizowane korzystają z pływalni według obowiązującego cennika. 
Życzymy wesołej zabawy!


 
 • 29-01-2019
czytaj dalej
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.