Aktualności

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ilustracja do informacji: Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 
28 września br. Pan Adam Wojciech Sekściński – reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł ponownie umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, reprezentowanym przez Panów: Zbigniewa Pusza – Prezesa Zarządu i Stanisława Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu.
 
Umowa obowiązywać będzie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące,
że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.
 
Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia~.~krus~@~ubezpieczeniapocztowe~.~pl lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony Formularz Zgłoszenia (dostępny na www.krus.gov.pl) wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”.
 
Pomoc w wypełnieniu Formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21.
 
Źródło: www.krus.gov.pl
 • 15-10-2018
czytaj dalej

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Ilustracja do informacji: 14 października - Dzień Edukacji Narodowej
Wczoraj 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, w związku z tym składamy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty szkół funkcjonujących na terenie naszej Gminy, wyrazy uznania za zaangażowanie na rzecz skutecznego wspomagania rozwoju uczniów, rozwijania ich talentów, a także za podejmowanie inicjatyw służących integracji środowiska szkolnego.
 
Serdecznie życzymy radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, a także tego, aby podejmowany wysiłek był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
 • 15-10-2018
czytaj dalej

UWAGA! Zmiana lokali wyborczych

Ilustracja do informacji: UWAGA! Zmiana lokali wyborczych
 • 12-10-2018
czytaj dalej

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ilustracja do informacji: Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Burmistrz Kietrza informuje, że w dniu 17 sierpnia br. Gmina Kietrz podpisała umowę dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pod nazwą: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz- w roku 2018”. Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.
 
Beneficjentami końcowymi dotacji byli właściciele 14 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz, którzy otrzymali 95% dofinansowania na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.
 
Całkowity koszt zadania wyniósł 13.652,39 zł brutto, a środki przeznaczone na dofinansowanie pochodziły z:
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  w wysokości: 11.604,53 zł (85%)
 • budżetu Gminy Kietrz w wysokości: 1.365,24 zł (10%).
 
Pozostała kwota w wysokości 682,62 zł (stanowiąca 5% całkowitej wartości zadania) została pokryta przez właścicieli nieruchomości, z których usunięto azbest.
 
W wyniku realizacji  zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 34,52 Mg wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania miała na celu  usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kietrz, stanowiącej załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz”, przyjętym uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 maja 2011 r.
 • 12-10-2018
czytaj dalej

Zapraszamy na X Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na X Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
Danuta Bajak (Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych) oraz Andrzej Buła (Marszałek Województwa Opolskiego) mają zaszczyt zaprosić na obchody X Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.
Obchody odbędą się 11 października 2018 r. w godzinach 12:00 – 17:00 w Centrum Wystawiennoczo-Kongresowym w Opolu przy ulicy Wrocławskiej 158.
 
W programie m.in.:
- strefa wystawiennicza pod hasłem „Kobiety dla kobiet”,
- wręczenie wyróżnień,
- występny artystyczne,
- wystawa i pokaz strojów ludowych,
- pokaz sukien z surowców wtórnych i materiałów ekologicznych,
- konkursy z nagrodami
 • 09-10-2018
czytaj dalej

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Ilustracja do informacji: Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
 
Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Kietrz, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w dniach od 10 października do 19 października 2018 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz innych odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów niewymagających zezwolenia lub zgłoszenia budowlanego (papa, styropian, wełna mineralna, szkło hartowane), ramy okienne bez szyb ( wytłuczone szyby proszę wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane).
Firma wywozowa „Naprzód” Sp. z o.o. Rydułtowy odbierać będzie ww. odpady sprzed posesji. Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.00 rano w dniu odbioru. Odbiór odpadów, dotyczy mieszkańców z terenów zamieszkałych.
 
 
 
 • 04-10-2018
czytaj dalej

Pokaz likwidacji roślin inwazyjnych

Ilustracja do informacji: Pokaz likwidacji roślin inwazyjnych
Zapraszamy na pokaz likwidacji roślin inwazyjnych wraz z wykładem, który odbędzie się 18.10.2018 r.  – szczegóły na plakacie. Będzie można uzyskać informacje jak likwiduje się rdestowiec, na co należy zwrócić szczególną uwagę, jakie metody można zastosować wraz z omówieniem schematu postępowania. Pokaz i wykład w j. czeskim.
 • 03-10-2018
czytaj dalej

Płaskowyż Dobrej Ziemi - ankieta

Ilustracja do informacji: Płaskowyż Dobrej Ziemi - ankieta
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" z Kietrza zaprasza do wypełnienia ankiety, która znajduje się tutaj: http://plaskowyz.pl/download/attachment/1380/ankieta.pdf
Dziękujemy za wsparcie.
 • 03-10-2018
czytaj dalej

Uwaga! Silny wiatr!

Ilustracja do informacji: Uwaga! Silny wiatr!
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu ostrzega! Dziś od godziny 8:00 do 18:00 przewiduje się wystapienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 85 km/h z północnego-zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia: 90%. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 • 03-10-2018
czytaj dalej

Zaproszenie do Mobilnego Muzeum Multimedialnego - materiał video

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do Mobilnego Muzeum Multimedialnego - materiał video
Z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Mobilne Muzeum Multimedialne jest już w Kietrzu! Zapraszamy wszystkich na ulicę 3 Maja 1 przy Urzędzie Miasta w Kietrzu, dziś do godziny 18:00 oraz jutro od 10:00 do 16:00
 • 01-10-2018
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 117
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.