Aktualności

Informacja dotycząca terminu płatności

Ilustracja do informacji: Informacja dotycząca terminu płatności
Przypominamy wszystkim mieszkańców Gminy Kietrz, że zbliża się termin wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin ww. opłaty upływa 31.10.2017 r.
 • 23-10-2017
czytaj dalej

Koncert Piotra Wróbla w MGOK w Kietrzu!

Ilustracja do informacji: Koncert Piotra Wróbla w MGOK w Kietrzu!
Piosenki, które jednocześnie wzruszają i wywołują uśmiech. Piosenki, które dotyk­­ają strun głęboko ukrytych w każdym z nas. Piosenki, które opowiadają o uczuciach więznących zazwyczaj w gardle. A obok nich piosenki, które przypominają beztroską zabawę... Serdecznie zapraszamy na koncert Piotra Wróbla promujący płytę „Ty i Ja i Świat” w MDK Kietrz, w niedzielę 29 października o godz. 17:00. Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie i bibliotece MGOK w Kietrzu.
 
 • 16-10-2017
czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta i Gminy Kietrz

Ilustracja do informacji: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta i Gminy Kietrz
Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Kietrz, że odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów budowlanych pochodzących z drobnych remontów niewymagających zezwolenia lub zgłoszenia budowlanego (papa, styropian, wełna mineralna, ramy okienne bez szyb ), szkła hartowanego. Firma wywozowa odbierać będzie ww. odpady sprzed posesji. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 7.00 rano w dniu odbioru bez uprzedniego zgłoszenia do firmy. Odbiór odpadów, dotyczy mieszkańców z terenów zamieszkałych.
 • 16-10-2017
czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia wszystkim, którzy troszczą się o wychowanie młodego pokolenia. Nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, katechetom i pracownikom oświaty życzymy, by wykonywana przez nich praca przynosiła wiele satysfakcji, a sukcesy podopiecznych były motywacją do dalszych działań.
 • 13-10-2017
czytaj dalej

KOMUNIKAT Z DNIA 11.10.2017 R. W SPRAWIE PROBLEMÓW Z DOSTAWĄ WODY

Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT Z DNIA 11.10.2017 R. W SPRAWIE PROBLEMÓW Z DOSTAWĄ WODY
Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN’ informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami na wodociągu publicznym Kietrz, który zaopatruję w wodę mieszkańców miejscowości Ściborzyce Wielkie, Kozłówki oraz Kietrz, w dniu 12.10.2016 r. w godzinach 11-16 mogą wystąpić problemy oraz przerwy w dostawie wody.
 
Pogotowie techniczne - telefony alarmowe: 691 367 430, 609 680 733
 
Za niedogodności związane z brakiem wody przepraszamy.
 • 12-10-2017
czytaj dalej

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ilustracja do informacji: Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
W dniu 22 sierpnia br. Gmina Kietrz podpisała umowę dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pod nazwą: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz-VIII nabór”. Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.
 • 10-10-2017
czytaj dalej

Uwaga na oszustów, którzy wykorzystują akcję "Różaniec do granic"!

Ilustracja do informacji: Uwaga na oszustów, którzy wykorzystują akcję "Różaniec do granic"!
Akcja 'Różaniec do granic" stała się już znana na całym świecie, a w Polsce zgromadziła setki tysięcy wiernych. Właśnie znalazł się ktoś, gotowy podczepić się pod ten sukces. Chce wykorzystać zauroczenie Polaków modlitwą różańcową, zamieniając to w rzekę pieniędzy. Ostrzegamy, pilnujcie portfela swojej babci, zanim zrobi coś nierozsądnego.
 • 10-10-2017
czytaj dalej

IMGW: Będzie mocno wiało!

Ilustracja do informacji: IMGW: Będzie mocno wiało!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na terenie województwa opolskiego.
 • 05-10-2017
czytaj dalej

Reklamy (wreszcie) pod kontrolą!

Ilustracja do informacji: Reklamy (wreszcie) pod kontrolą!
Przyjęta przez Radę Miejską w Kietrzu uchwała, reguluje zapomnianą dotychczas kwestię reklam, które pojawiają się na mieniu Gminy. Od tej pory każdy, kto zechce zareklamować się na naszym terenie, będzie musiał spełnić szereg warunków.
Przyjęta uchwała porządkuje zasady dotyczące umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej. Jest to o tyle istotne, że przez wiele lat Gmina nie miała praktycznie żadnego wpływu na to, jakie treści są eksponowane na jej mieniu. Teraz kwestie wyglądu, kształtu, koloru i sposobu wykonania reklam, będą musiały być konsultowane z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kietrzu. – Kwestia braku regulacji w tym zakresie doprowadziła przez lata do tego, iż na terenie Kietrza oraz w całej Gminie, pojawiały się reklamy, które nie przynosiły żadnego wpływu do budżetu, a niejednokrotnie psuły krajobraz – mówi Burmistrz Kietrza, Pan Krzysztof Łobos. Bo choć w teorii istniało Zarządzenie Burmistrza Kietrza w sprawie umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych, podpisane 25 listopada 2003 roku, to w rzeczywistości reklamy pojawiające się przez lata na terenie gminy, były bardzo często montowane bez jakiejkolwiek zgody, nie mówiąc już o wpłatach do gminnej kasy z tytułu ich eksponowania. W myśl nowych przepisów z opłat za reklamy zwolnione są organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej jeśli reklamy dotyczą ich działalności statutowej. Przyjęte prawo obliguje każdego, kto zechce reklamować się na mieniu gminy do zawarcia z Burmistrzem Kietrza umowy cywilno-prawnej, która określi zasady umieszczenia afiszu. Właściciele reklam, którzy umieścili reklamy niezgodnie z warunkami określonymi w przyjętej uchwale, będą wzywani do dopełnienia odpowiednich czynności lub – w ostateczności – do usunięcia reklamy na własny koszt. Przyjęte prawo pozwoli tym samym w większym stopniu kontrolować przestrzeń komunalną i nie dopuszczać do reklamowego chaosu, znanego z innych polskich miast.
 
W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XL/355/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Kietrz, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej konieczne jest uiszczanie opłat za eksponowanie na mieniu Gminy ww. elementów. Wysokość opłat reguluje Zarządzenie Burmistrza Kietrza Nr 73/2017 z dnia 6 września 2017 r., dostępne na stronie BIP Gminy Kietrz. Dalsze eksponowanie reklam wymaga złożenia w Urzędzie Miejskim w Kietrzu stosownego wniosku (najpóźniej do dnia 27 października 2017 r.), którego wzór dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, a następnie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Kietrz a właścicielem reklamy. W przypadku nie zawarcia umowy, naliczona zostanie opłata za usytuowanie reklamy na mieniu Gminy Kietrz od 1 października 2017 r.
 

Ostrzeżenie!

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie!
Na terenie działania KPP Kędzierzyn Koźle, doszło do kilku prób wyłudzenia pieniędzy od osób starszych przez osobę podającego się za funkcjonariusza Policji.
Wszystkich Mieszkańców miasta i gminy prosimy o zachowanie ostrożności i czujności. Wszelkie próby oszustw należy zgłaszać Policji.
1 2 3 4 5 6 ... 96
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.