Aktualności

Regulamin korzystania z kompleksu boisk Orlik w Kietrzu w okresie pandemii od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

Ilustracja do informacji: Regulamin korzystania z kompleksu boisk Orlik w Kietrzu w okresie pandemii od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.
Każda osoba korzystająca z kompleksu boisk obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 1. Administratorem kompleksu boisk Orlik w Kietrzu jest Urząd Miejski w Kietrzu.
 2. Kompleks boisk Orlik w Kietrzu - boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne i boisko trawiaste będą udostępniane w godzinach:  od 14:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku.
 3. Z całego kompleksu boisk korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane - maksymalnie 8 osób- dzieci i młodzieży do lat 15.
 4. Obowiązuje zakaz wstępu osób nie biorących udziału w zajęciach zorganizowanych.
 5. Korzystanie z kompleksu boisk Orlik wymaga wcześniejszej uzgodnienia z Opiekunem Orlika.
 6. Grupy dziecięce „Kietrzańskie Orliki” mogą korzystać z kompleksu boisk Orlik w Kietrzu stosując się do regulaminu „ Bezpieczny trening – Kietrzańskie Orliki”.
 7. Między godzinami  zarezerwowanymi przez poszczególne grupy stosuje się przerwę 15- minutową - na potrzeby bezpiecznego zejścia grupy z boiska i wejścia następnej.
 8. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 9. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców i umywalek.
 10. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska administrator nie odpowiada.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa:    
  1. korzystający z obiektu zobowiązani są do dezynfekowania dłoni (na wejściu i podczas wychodzenia), korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
  2. podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry.
  3. na terenie obiektu nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
  4. opiekun Orlika zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętu sportowego po ćwiczeniach każdej grupy.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zastosowania się do poleceń opiekuna Orlika.
 13. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 opiekun ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, a w skrajnych przypadkach może wezwać służby porządkowe.
 14. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem określa regulamin ogólny obiektu.                                                                                                          

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.