Aktualności

Zdrowie nasze oraz osób nas otaczających jest najważniejsze

 1. Wszelkie wpłaty dotyczące podatków, opłat za gospodarowanie odpadami, czynszy dzierżawnych, wieczystego użytkowania, opłat skarbowych można dokonywać internetowo na konto bankowe UM w Kietrzu na numer:
22 8475 1016 2002 0000 4011 0005, w placówkach bankowych lub na indywidualne konto podatnika
Ponadto, w celu sprawdzenia ewentualnych kwot należności w celu dokonania przelewu istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem Kasy pod numerem:
77-485-43-56 wew. 31
 1. Telefonicznie, mailem lub przez e-PUAP (dla posiadających Profil Zaufany)  możemy załatwiać:
 • zgłoszenie sprzedaży lub kupna nieruchomości złożenie informacji/deklaracji podatkowej możemy wysłać na maila. Strona może także wysłać skan właściwego dokumentu na adres mailowy referatu,
 • wydawanie zaświadczeń tylko w pilnych przypadkach: wniosek wysyłamy na maila, opłatę wnosi się internetowo, zaświadczenie wysyłamy pocztą,
 • podatki: wszystkie wyjaśnienia, zgłoszenie pomiarów realizujemy telefonicznie po weryfikacji (zapytanie o PESEL), wszystkie niezbędne formularze wysyłamy pocztą,
 • wszelkie sprawy płacowe: zaświadczenia, sprawy związane z funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, konsultujemy telefonicznie pod numerem: 77-485-43-56 wew. 18,
 • sprawy załatwiane telefonicznie w Referacie ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji:
- wyjaśnienia wpłat za odpady, liczby osób zadeklarowanych
- wyjaśnienia dot. segregacji, obsługi PSZOK,
- informacje dot. wycinki drzew co do zasad zgłaszania, czy uzyskania zezwolenia,
- informacje dot. dotacji azbestu z WFOŚiGW,
- sprawy sołeckie, uzgodnienia zakupów, informacje,
- informacje o dokumentach do dotacji z budżetu gminy,
Druki dotyczące wyżej wspomnianych spraw są dostępne na BIP-ie lecz należy je złożyć osobiście lub za pośrednictwem e-PUAP. Wpłaty za spółkę wodną osobiście lub drogą elektroniczną na konto podane na wezwaniu;
 • wnioski:
- o wypis, wyrys i zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań,
- wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- ustalenie warunków zabudowy,
- ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wnioski są dostępne na  stronie www.bip.kietrz.pl . Można je przesłać przez e-PUAP Profilem Zaufanym.
                        Pozostałe sprawy można załatwiać telefonicznie lub mailowo.
 • USC: przez e-PUAP (Profilem Zaufanym) można załatwić sprawy:
- składanie wniosków o wymeldowanie,
- wniosek o udostępnienie danych z rejestru pesel,
- wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców,
- wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu,
- składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
Wydane zaświadczenia,  poświadczenia, odpisy aktów zostaną przesłane na podany przez wnioskodawców adres.
 
Telefony oraz adresy mailowe referatów i pracowników zawiera Tabela teleadresowa.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.