Aktualności

Informacja Burmistrza Kietrza w sprawie oferty złożonej w dniu 19.02.2020 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu na wsparcie finansowe zadania w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ilustracja do informacji: Informacja Burmistrza Kietrza w sprawie oferty złożonej w dniu 19.02.2020 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu na wsparcie finansowe zadania w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Kietrz dn. 27.02.2020 r. 
WOP.526. 22.2020.BP
Informacja
 
Burmistrz Kietrza przedstawia ofertę złożoną w dniu 19.02.2020 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu na wsparcie finansowe zadania w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, Burmistrz Kietrza przedstawia ofertę na zadanie o nazwie: „Organizacja cyklu zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży ze szkoły w Pilszczu-etap I”
Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty  do dnia  5 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu)  poprzez:
1) wysłanie na adres e-mail
2) przysłanie listem na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, z dopiskiem: uwagi do oferty: „Organizacja cyklu zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży ze szkoły w Pilszczu-etap I”;
3) osobiste dostarczenie do Biura Rady Miejskiej w Kietrzu (Kietrz ul. 3 Maja, pok. nr 14).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.