Aktualności

Gmina Kietrz uczestnikiem Programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Ilustracja do informacji: Gmina Kietrz uczestnikiem Programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim.
Środki mają być przeznaczone w szczególności na:
a) nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców;
b) zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców sołectwa;
c) działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
d) działania wspierające ideę wzmocnienia tożsamości regionalnej;
e) działania w sferze poprawy dostępu do sektora kultury, turystyki, rekreacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, itp.;
f) udział w wydarzeniach np. sportowych, kulturalnych;
g) tworzenie warunków do rozwoju oraz podnoszenia atrakcyjności w obszarze turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie.
 
W skali naszej gminy przez trzy kolejne lata (2020, 2021 i 2022) co roku pięć kolejnych sołectw otrzyma 5000 zł na realizację wybranych zadań. Co więcej, środki te mogą być łączone
z zadaniami Funduszu Sołeckiego, dzięki czemu będzie można pewne zadania wykonać np. w większej skali. Decyzję o wyborze konkretnych zadań do dofinansowania podjęto na zebraniach wiejskich w formie uchwały.
Gmina Kietrz przekazała do Urzędu Marszałkowskiego wniosek z listą zadań przeznaczonych do dofinansowania w 2020 r. Po ocenie i zatwierdzeniu zadań, Gmina otrzyma dotację z Urzędu marszałkowskiego na realizację wybranych zadań (będą one realizowane od marca do października 2020 r.).
 
 
REALIZACJA PROJEKTÓW Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2020 r. w Gminie Kietrz :
 
 • CHRÓŚCIELÓW – „Modernizacja nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem drogi gminnej (dz. nr 528/2) w Chróścielowie”
 • DZIERŻYSŁAW – „Remont chodnika przy ul. Zamkowej (dz. nr 1025)”
 • NOWA CEREKWIA – „Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Cerekwia”
 • WOJNOWICE – „Zakup samochodu strażackiego”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.