Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Ilustracja do informacji: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Urząd Miejski w Kietrzu informuje, że w dniach od 3 lutego do 2 marca 2020 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (po okazaniu oryginałów faktur pracownikowi celem ich potwierdzenia) wraz z pisemnym zestawieniem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Uwaga! Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł x roczna liczba dużych jednostek średnia przeliczeniowych bydła
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w  terminie 1 – 30 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku (lub gotówką w kasie urzędu).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.