Aktualności

Stypendia Szkolne 2019 / 2020

Ilustracja do informacji: Stypendia Szkolne 2019 / 2020
Referat Organizacyjno - Prawny Urzędu Miejskiego w Kietrzu informuje, iż w dniach 01.09.2019 r. - 15.09.2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów wszystkich typów szkół na rok szkolny 2019 / 2020.
Stypendium może otrzymać uczeń:
✅ spełniający kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie za m-c sierpień 2019 r. nie przekraczający 528,00 zł)
✅ zamieszkujący stale na terenie gminy Kietrz
✅ uczący się w szkole publicznej, niepublicznej i niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach szkoły artystycznej oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
✅ wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Druki wniosków oraz ulotki informacyjne można pobrać w sekretariatach szkół Gminy Kietrz, na stronie www.kietrz.pl oraz w Referacie Organizacyjno - Prawnym UM w Kietrzu pokój nr 10.
 
Wypełnione wnioski wraz z załączonymi zaświadczeniami (oświadczeniami)o uzyskiwanych dochodach i innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację rodzinną i materialną ucznia składać w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Organizacyjno - Prawnego UM w Kietrzu, tel. 77 / 485 43 56 w. 14

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.