Aktualności

Przedłużono termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Ilustracja do informacji: Przedłużono termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
Uwaga producenci rolni!
 
Przedłużono termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Burmistrz Kietrza informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 6 marca 2019 r., przedłużono w br. o jeden miesiąc termin składania wniosków. Ponadto zaktualizowany został katalog kodów CN oleju napędowego, od którego przysługuje zwrot podatku: CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00.
 
Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego
w Kietrzu wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (nowy wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r.).

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (po okazaniu oryginałów faktur pracownikowi celem ich potwierdzenia) wraz z pisemnym zestawieniem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 
3. Do wniosku należy dołączyć dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2018 r. (informację składają tylko ci producenci rolni, którzy zajmują się hodowlą bydła na terenie Gminy Kietrz).
 
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w  terminie 1 kwietnia – 31 maja 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku (lub gotówką w kasie urzędu).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.