Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

 
Młodzieżowa Rada Gminy to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności. Działanie, które kształtuje kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczy ich jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. (www.mlodziezowarada.org.pl)
 
Młodzieżowa Rada Miejska w Kietrzu została powołana uchwałą Nr XXXI/253/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2013 r. Do zakresu działania Rady należą wszystkie sprawy dotyczące młodzieży Gminy Kietrz.

Celem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu jest w szczególności:
 • upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego;
 • zapewnienia uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;
 • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień.
Młodzieżowa Rada Miejska w Kietrzu - KADENCJA 2015-2017
 
1. Natalia Bednarz
2. Filip Buch
3.  Paweł Delengowski
4. Kamil Fedorowicz
5. Dominika Figura
6. Julia Filik
7. Kamila Gorczyńska
8. Małgorzata Gronowicz
9. Błażej Janczura
10. Zuzanna Kocur
11. Konrad Muzyk
12. Kamil Polaczy
13. Aleksandra Przybylska
14. Jakub Witwicki
15. Kamil Woźniak
 
Opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu jest Pani Dorota Przysiężna-Bator.
 
Kontakt:
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.