Referaty

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
 
Główne zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju:
- prowadzenie ewidencji nieruchomości mienia Gminy Kietrz i nadzoru właścicielskiego,
- nabywanie nieruchomości na mienie Gminy Kietrz (komunalizacja, pierwokup, umowy cywilno-prawne),
- sprzedaż nieruchomości mienia Gminy Kietrz (gruntów, budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych),
- oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości mienia Gminy Kietrz,
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
- ustalanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości mienia Gminy Kietrz,
- ustanawianie trwałego zarządu na nieruchomościach mienia Gminy Kietrz,
- ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy Kietrz,
- wydawanie zgody na urządzenia techniczne na nieruchomościach Gminy Kietrz,
- prowadzenie ewidencji miejscowości, nazw ulic i adresów,
- ustalanie i zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
- ustalanie i zmiany nazw placów i ulic,
- nadawanie numeracji porządkowej,
- podziały nieruchomości,
- rozgraniczanie nieruchomości.
- prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;
- współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyka ponadregionalną i europejską;
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych;
- pozyskiwanie inwestorów oraz przygotowywanie oferty inwestycyjnej gminy;
- działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu na terenie gminy;
- prowadzenie i koordynacja prac związanych z realizacją Strategii Rozwoju Gminy;
- inicjowanie działań o charakterze promocyjnym oraz organizacja bądź współorganizacja z podmiotami zewnętrznymi.
 
Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
Kontakt:
 
Małgorzata Rudnicka - Głowińska – Kierownik
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 25
nr pokoju: 8
 
Henryk Pawlina – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 24
nr pokoju: 7
 
Paulina Szczygieł – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 24
nr pokoju: 7
 
Sylwia Maciaszczyk – Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji gminy
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 36
nr pokoju: 9
 
Małgorzata Antoszczyszyn – Podinspektor ds. przygotowania i rozliczenia projektów
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 36
nr pokoju: 9

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.