Referaty

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty
Główne zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Promocji – projekty:
- prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;
- współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyka ponadregionalną i europejską;
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych;
- pozyskiwanie inwestorów oraz przygotowywanie oferty inwestycyjnej gminy;
- działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu na terenie gminy;
- prowadzenie i koordynacja prac związanych z realizacją Strategii Rozwoju Gminy;
- inicjowanie działań o charakterze promocyjnym oraz organizacja bądź współorganizacja z podmiotami zewnętrznymi.
 
Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
Kontakt:
 
Sylwia Maciaszczyk – Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji gminy
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 36
nr pokoju: 9
 
Małgorzata Antoszczyszyn – Podinspektor ds. przygotowania i rozliczenia projektów
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 36
nr pokoju: 9
 
Karol Maryszczak – Referent ds. promocji i kontaktów z mediami
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 27
nr pokoju: 15

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
  • Baner: Twitter
.