Dashboard

Informacja Burmistrza Kietrza w sprawie otrzymanego absolutorium

Ilustracja do informacji: Informacja Burmistrza Kietrza w sprawie otrzymanego absolutorium
Szanowni Państwo,
 
Jestem Państwu winien kilka bardzo ważnych informacji dotyczących współpracy Burmistrza z Radą Miejską dotyczącej udzielenia burmistrzowi i jego wszystkim współpracownikom absolutorium.
Co roku Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca sprawozdanie z wykonania budżetu. Jednocześnie jest ono przesyłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO to bardzo ważny organ kontrolny, na bieżąco kontrolujący prawidłowość wykonywania budżetu i jego zgodność z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych), która wydaje opinię na temat sprawozdania. Sprawozdanie i opinia są badane też przez Komisję Rewizyjną. Komisja podejmuje uchwałę o prawidłowym wykonaniu budżetu i tę uchwałę przesyła do RIO. RIO po analizie sprawozdania i uchwały Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę i przesyła ją Przewodniczącemu Rady Miejskiej, a Rada Miejska po zapoznaniu się z tymi dokumentami, jeśli wszystkie dokumenty nie zawierają żadnych zastrzeżeń, czy informacji o łamaniu prawa finansowego, podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium.
 
Tak jest w teorii i w innych gminach, bo u nas w Gminie Kietrz grupa tak zwanych opozycyjnych radnych, czyli Państwo: Bronisława Pawlik, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, Beata Głogiewicz i Lech Duda postanowili jednak inaczej, za nic mając opinie najbardziej kompetentnych w ocenianiu pracy burmistrza i służb finansowych organów oraz wartość treści wszystkich ważnych w tej kwestii dokumentów i od dwóch lat głosują przeciwko udzieleniu absolutorium burmistrzowi i wszystkim moim współpracownikom.
 
Od 31 marca aż do 30 czerwca każdego roku istnieje możliwość zwoływania na wniosek Radnych, posiedzeń Komisji Stałych, czy wspólnego posiedzenia wszystkich komisji, żeby przedyskutować nurtujące radnych problemy, zadać potrzebne pytania. W tym roku (2017) nie zwołano żadnego spotkania, więc wydawałoby się, że wątpliwości nie ma i jest wszystko w porządku, a na sesji dojdzie jedynie do głosowania. Błąd w logicznym myśleniu. Zapomnieliśmy o tym, że na sesji jest kamera i mikrofon, więc lepiej przedstawiać wątpliwe zarzuty w obliczu siły mediów.
 
Przypomnę Państwu, że mimo wykonania w Gminie wielu zadań – dróg, rowów, punktów świetlnych, dróg transportu rolnego, remontów itp. (oczywiste jest, że nie wszystkich oczekiwanych od kilkudziesięciu lat przez Mieszkańców) na miarę możliwości zadłużonego ogromnie przez poprzednią władzę budżetu, radni opozycyjni nie chcieli brać pod uwagę nawet tych wysiłków i głosowali na „nie”.
 
Chciałoby się zapytać: dlaczego na NIE?
 
Odpowiedź jest krótka: BO NIE!
 
Uzasadnienie? Proszę - żaden z wymienionych przeze mnie wyżej dokumentów nie zawierał najmniejszej uwagi, czy obawy o naruszaniu prawa finansowego. Wszystkie mówiły o zgodności z ustawą o finansach publicznych, a mimo to… niespodzianka. Wymienieni wyżej Radni uważają inaczej, próbując ciągle oceniać nie zgodność z prawem finansowym, ale treść, estetykę, zawartość sprawozdania, które jest tylko skrótem z wykonania budżetu, a mimo to zawierającym najważniejsze dane z pracy burmistrza i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek podległych.
 
Zastanawiające jest bardzo, czy opozycji zależy na zbudowaniu czegoś wspólnymi siłami, czy tylko na typowej destrukcji i krytykowaniu po fakcie?
 
Kiedy okazało się, że sprawdza się realizacja uchwały mówiącej o sprzedaży części mieszkań komunalnych ich wieloletnim najemcom ponoszącym koszta remontów za gminę, kiedy okazało się, że do budżetu z tego tytułu może wpłynąć około pół miliona złotych… nagle na sesji zaczyna się „dłubanie” w tejże uchwale jednego z radnych opozycyjnych, który do tej pory głosował przeciwko sprzedaży mieszkań nawet swoim sąsiadom i wyborcom.
 
Wprowadziliśmy też uchwałą możliwość sprzedaży chętnym „skrawków” działek na poprawienie gospodarowania.
 
Wprowadziliśmy uchwałę „oddłużającą” najemców mieszkań komunalnych.
 
Wszystkie te uchwały przemilczane były przez waleczną opozycję, bądź krytykowane. Tak wygodniej, grzebać w gotowcu, który się sprawdził, krytykować, dyskredytować nie przedstawiając żadnych swoich propozycji wzbogacenia budżetu gminy, żadnych!
 
Historia niech oceni tę pseudoaktywność.
 
Za udzielenie mi absolutorium pragnę podziękować Radnym (prawym, szanującym kompetencje odpowiednich organów kontrolnych, obserwującym postępy mimo ogromnych kłopotów z budżetem), to jest Państwu: Barbarze Orjan, Magdalenie Adamskiej, Jadwidze Królczyk, Bogumile Robak, Wojciechowi Maryszczakowi, Jackowi Macewiczowi, Damianowi Bosowskiemu oraz Markowi Gawrońskiemu.
Dziękuję też wszystkim tym Pracownikom Urzędu Miejskiego w Kietrzu, którzy nie szczędzą wysiłków i pracują dla wszystkich Mieszkańców Gminy Kietrz, a nie dla burmistrza Krzysztofa Łobosa.
 
 
Z poważaniem
Burmistrz Kietrza
Krzysztof Łobos
 
 
 
W załącznikach przedstawiamy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu pozytywnie opiniującą wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
  • Baner: Twitter
.