Partnerstwo Nyskie 2020

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 2016 - 2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 Z DNIA 19.02.2016

  • 22-02-2016
Więcej w BIP.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją