Harmonogram wywozu odpadów

Informacja dla mieszkańców Gminy Kietrz w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców Gminy Kietrz w sprawie odbioru odpadów komunalnych
Urząd Miejski w Kietrzu uprzejmie informuje o zmianach dotyczących sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.07.2019 r.:
 1. Szkło kolorowe i bezbarwne powinno być gromadzone w jednym worku/pojemniku w kolorze zielonym. Worki białe będą sukcesywnie wymieniane na zielone.
 2. W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów zielonych na terenie posesji, można oddawać je w workach (kolor brązowy) lub pojemnikach przeznaczonych na bioodpady w terminach wyznaczonych w harmonogramie. W przypadku braku pojemnika lub niewystarczającej ilości worków, odpady zielone można składować w pojemnikach przeznaczonych na popiół, po wcześniejszym, dokładnym ich opróżnieniu z popiołów i żużli.
 3. Popioły i żużle w sezonie letnim prosimy gromadzić i przechowywać na posesji do 1 października, kiedy to będą odbierane zgodnie z harmonogramem. Jeśli nie ma możliwości składowania popiołów na posesji, można oddawać je w pojemniku razem z odpadami zmieszanymi.
 4. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, prosimy zgłaszać się bezpośrednio do PK Hydrokan Kietrz, ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz. Dodatkowe worki nie są dowożone do posesji, trzeba odebrać je osobiście w siedzibie spółki.
 5. Przyjmujemy również odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dzierżysławiu (przy składowisku odpadów). PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny bezpłatnie tylko od mieszkańców gminy Kietrz. Każdy mieszkaniec z terenu zamieszkałego gminy Kietrz może własnym transportem i na własny koszt przywieźć posegregowane odpady, pochodzące z gospodarstw domowych w godzinach jego otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00; w soboty w godz. od 9.00 do 14.00.
 
 
Obrazek pobrany z: http://ogarniety.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.