Aktualności

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Kietrzu ogłasza nabór na stanowisko opiekuna/opiekunki dziecięcego/dziecięcej.

Ilustracja do informacji: Dyrektor Samorządowego Żłobka w Kietrzu ogłasza nabór na stanowisko opiekuna/opiekunki dziecięcego/dziecięcej.
 • 07-01-2020
czytaj dalej

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Ilustracja do informacji: MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
Informujemy o organizacji dyżuru
specjalisty ds. funduszy europejskich
Lokalnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu
dnia 16 stycznia 2020 r. (czwartek) w godzinach
9:00 – 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15.
 
 
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia
oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 
W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,
 tel.: 77 472 50 39, 77 403 41 79
 
 
INFORMACJA W ZASIĘGU RĘKI !
 • 07-01-2020
czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 04.01.2020

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 04.01.2020
Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z zachodu u północnego zachodu
 • 07-01-2020
czytaj dalej

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W KIETRZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU W KIETRZU

Ilustracja do informacji: DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W KIETRZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SAMORZĄDOWYM ŻŁOBKU W KIETRZU
 • 03-01-2020
czytaj dalej

Porządek obrad II sesji III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Porządek obrad II sesji III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu
 • 03-01-2020
czytaj dalej

Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

Ilustracja do informacji: Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10
 • 03-01-2020
czytaj dalej

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej
Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, w sprawie ustanowienia szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej
 • 02-01-2020
czytaj dalej

Harmonogram odbioru odpadów w I połowie 2020

Ilustracja do informacji: Harmonogram odbioru odpadów w I połowie 2020
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów z terenu Miasta i gminy Kietrz w I połowie 2020 r.
 • 30-12-2019
czytaj dalej

Zawiadomienie o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Ilustracja do informacji: Zawiadomienie o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Burmistrz Kietrza zawiadamia, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu podjęła uchwałę nr XV/174/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kietrz oraz uchwałę nr XV/175/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którymi od 01.01.2020 r. zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe i częściowo niezamieszkałe, prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Kietrz (szkoły, stowarzyszenia, ogródki działkowe, sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe etc.).
 • 30-12-2019
czytaj dalej

Informacja o wymaganiach i kwalifikacjach kandydatki na opiekunkę dziecięcą w żłobku.

Ilustracja do informacji: Informacja o wymaganiach i kwalifikacjach kandydatki na opiekunkę dziecięcą w żłobku.
W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2020 r. Samorządowego Żłobka w Kietrzu, w styczniu 2020 r., zostanie ogłoszony nabór na pracowników żłobka. W związku z tym, aby ułatwić proces przygotowania dokumentów przez ewentualnych kandydatów, podajemy informację o wymaganiach i kwalifikacjach, jakimi powinny się wykazywać kandydatki  na opiekunkę dziecięcą w żłobku.
 • 18-12-2019
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 149
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.