Aktualności

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej

Ilustracja do informacji: Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
MON rekrutuje do wojska Ministerstwo Obrony Narodowej w trosce o liczebność polskiej armii wystartowało 14 października z kampanią: Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. W trakcie tzw. "tygodni rekrutacyjnych" spotkamy mobilne zespoły rekrutacyjne złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli WKU oraz Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.
 • 17-10-2018
czytaj dalej

Najnowszy numer Mojej Gminy już do pobrania!

Ilustracja do informacji: Najnowszy numer Mojej Gminy już do pobrania!
Mamy nadzieję, że nasza gminna gazeta trafiła już do Państwa rąk. Kto jeszcze nie otrzymał wersji papierowej może pobrać najnowsze wydanie tutaj.

Załączniki

Klub Seniora powstanie w Kietrzu!

Ilustracja do informacji: Klub Seniora powstanie w Kietrzu!
Kietrzańscy Seniorzy już niebawem zyskają miejsce, w którym będą mogli spotykać się, integrować i spędzać wolny czas. Klub Seniora, bo o nim mowa, powstaje właśnie w murach Zespołu Szkół przy ulicy Kościuszki.
 
 
 
 • 16-10-2018
czytaj dalej

Dofinansowanie na żłobki i alternatywne formy opieki dziennej

Ilustracja do informacji: Dofinansowanie na żłobki i alternatywne formy opieki dziennej
Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
które odbędzie się:
24.10.2018 r. godz. 1100
Starostwo Powiatowe w Głubczycach,
ul. Kochanowskiego 15, sala konferencyjna
(w przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z organizatorem spotkania)
 
Tematem spotkania będą dotacje: od 100 tys. do 1,5 mln PLN na żłobki i alternatywne formy opieki dziennej
 
Organizator spotkania:
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w  Kędzierzynie-Koźlu
ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 47 25 039, e-mail:
e-mail
 
Więcej informacji:
 
ZGŁOSZENIA:
 
 • 16-10-2018
czytaj dalej

Tydzień Mediacji w Głubczycach

Ilustracja do informacji: Tydzień Mediacji w Głubczycach
Prokuratura Rejonowa w Głubczycach uprzejmie informuje, iż w okresie od 15 do 19 października 2018 r. w ramach obchodu Tygodnia Mediacji prokuratorzy tut. Prokuratury w godzinach od 10:00 do 13:00 będą udzielać bezpłatnie zainteresowanym osobom informacji o instytucji mediacji i jej zaletach.
 • 16-10-2018
czytaj dalej

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ilustracja do informacji: Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 
28 września br. Pan Adam Wojciech Sekściński – reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł ponownie umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, reprezentowanym przez Panów: Zbigniewa Pusza – Prezesa Zarządu i Stanisława Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu.
 
Umowa obowiązywać będzie od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana w całości przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące,
że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.
 
Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia~.~krus~@~ubezpieczeniapocztowe~.~pl lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony Formularz Zgłoszenia (dostępny na www.krus.gov.pl) wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”.
 
Pomoc w wypełnieniu Formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21.
 
Źródło: www.krus.gov.pl
 • 15-10-2018
czytaj dalej

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Ilustracja do informacji: 14 października - Dzień Edukacji Narodowej
Wczoraj 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, w związku z tym składamy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty szkół funkcjonujących na terenie naszej Gminy, wyrazy uznania za zaangażowanie na rzecz skutecznego wspomagania rozwoju uczniów, rozwijania ich talentów, a także za podejmowanie inicjatyw służących integracji środowiska szkolnego.
 
Serdecznie życzymy radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, a także tego, aby podejmowany wysiłek był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
 • 15-10-2018
czytaj dalej

UWAGA! Zmiana lokali wyborczych

Ilustracja do informacji: UWAGA! Zmiana lokali wyborczych
 • 12-10-2018
czytaj dalej

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ilustracja do informacji: Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Burmistrz Kietrza informuje, że w dniu 17 sierpnia br. Gmina Kietrz podpisała umowę dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pod nazwą: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz- w roku 2018”. Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.
 
Beneficjentami końcowymi dotacji byli właściciele 14 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz, którzy otrzymali 95% dofinansowania na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.
 
Całkowity koszt zadania wyniósł 13.652,39 zł brutto, a środki przeznaczone na dofinansowanie pochodziły z:
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  w wysokości: 11.604,53 zł (85%)
 • budżetu Gminy Kietrz w wysokości: 1.365,24 zł (10%).
 
Pozostała kwota w wysokości 682,62 zł (stanowiąca 5% całkowitej wartości zadania) została pokryta przez właścicieli nieruchomości, z których usunięto azbest.
 
W wyniku realizacji  zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 34,52 Mg wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania miała na celu  usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kietrz, stanowiącej załącznik do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz”, przyjętym uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 maja 2011 r.
 • 12-10-2018
czytaj dalej

Zapraszamy na X Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na X Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
Danuta Bajak (Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych) oraz Andrzej Buła (Marszałek Województwa Opolskiego) mają zaszczyt zaprosić na obchody X Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.
Obchody odbędą się 11 października 2018 r. w godzinach 12:00 – 17:00 w Centrum Wystawiennoczo-Kongresowym w Opolu przy ulicy Wrocławskiej 158.
 
W programie m.in.:
- strefa wystawiennicza pod hasłem „Kobiety dla kobiet”,
- wręczenie wyróżnień,
- występny artystyczne,
- wystawa i pokaz strojów ludowych,
- pokaz sukien z surowców wtórnych i materiałów ekologicznych,
- konkursy z nagrodami
 • 09-10-2018
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 114
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.