Referaty

Referat Spraw Obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz
tel./fax: 77 485 44 16 oraz 77 485 43 56 w 13 lub 15
 
Główne zadania Urzędu Stanu Cywilnego :
- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego (m.in. sporządzanie aktów stanu cywilnego),
- prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
- uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
- odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
- umiejscawianie aktów stanu cywilnego,
- wydawanie zaświadczeń:
 • zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
- przyjmowanie oświadczeń:
 • uznaniu dziecka,
 • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa..
- wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w KRO,
- wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
z zakresu ruchu ludności:
 • zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 • zameldowanie cudzoziemca,
 • zameldowanie/ wymeldowanie administracyjne.
- sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych,
- z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych, ochotniczych straży pożarnych,
- sprawy związane z kwalifikacją wojskową,
- Gminne Zarządzanie Kryzysowe,
- prowadzenie Rejestru Wyborców i sporządzanie spisu wyborców.
 
Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
Kontakt:
 
Elżbieta Domerecka - Kierownik referatu
e-mail
tel. 77 485 44 16
tel. 77 485 43 56 w 15
nr pok. 3
 
Katarzyna Babiniec - podinspektor ds. ewidencji ludności
e-mail
tel. 77 485 44 16
tel. 77 485 43 56 w 13
nr pok. 5

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.