Referaty

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
Główne zadania Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa:
- przygotowywanie planów inwestycyjnych i remontowych obiektów komunalnych,
- planowanie, przygotowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji gminnych w zakresie gospodarki komunalnej, budownictwa oraz drogownictwa,
- przeprowadzanie przetargów na zamówienia publiczne,
- kształtowanie i utrzymanie zieleni miejskiej,
- utrzymanie dróg lokalnych i oświetlenia miejskiego,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego lub lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- wydawanie opinii o terenie w oparciu o plan przestrzenny lub studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,
- prowadzenie ewidencji zabytków na terenie Gminy Kietrz.
 
Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
Kontakt:
 
Kamil Bednarz – Kierownik referatu
tel. 77 485 43 56 wew. 33
nr pokoju: 27
 
Andrzej Ciura – Inspektor ds. drogownictwa
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 32
nr pokoju: 26
 
Ewa Sobola – Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 26
nr pokoju: 26
 
Bożena Wołoszyn – Inspektor ds. zamówień publicznych
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 26
nr pokoju: 26

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.